Mogelijkheden

Inschrijven voor de Vierdaagse van de IJzer kan dit jaar vanaf 1 april. De einddatum varieert in functie van de
gekozen formule
.
Gezien het stijgende succes van de Vierdaagse, wordt ten stelligste aangeraden zich on-line in te schrijven.

 

On-line inschrijven

 

Alle informatie over het on-line inschrijven vindt u hier vanaf 1 april 2018.

 

Inschrijven met het inschrijvingsformulier

 

Indien nog niet ontvangen kan vanaf begin april een folder met inschrijvingsformulier aangevraagd worden op het secretariaat of downloaden.

Het ingevulde formulier kan via de post of per fax teruggestuurd worden en dit vóór 12 augustus 2018.
De betaling gebeurt via overschrijving.

 

Inschrijven aan de startplaats

 

De deelnemers die zich nog op de wandeldag zelf wensen in te schrijven, kunnen dat enkel op de stand "Inschrijvingen", die zich aan de startplaats bevindt. De inschrijving gebeurt met behulp van de digitale identiteitskaart en de betaling dient contant te gebeuren.

 

Betalingsgegevens


Voor overschrijvingen gebruikt u onderstaande gegevens
Vierdaagse van de IJzer vzw
Matrozenlaan 16
B-8620 Nieuwpoort.

IBAN: BE02 7350 4225 8440  BIC: KREDBEBB


Meer...

 

Deelnemers van de laatste drie jaar worden persoonlijk aangeschreven in de loop van de maand maart voor zover het secretariaat over een volledig adres beschikt. Die mensen ontvangen daarbij een identificatienummer en een OGM-nummer. Zij kunnen meteen aan de slag.

Hun gegevens bevinden zich al in een database; met het
identificatienummer roepen zij die gemakkelijk op.
Ze kunnen hun gegevens wijzigen, verbeteren of aanvullen zodat het secretariaat hen beter van dienst kan zijn.
Het
identificatienummer is uniek, persoonlijk en wijzigt nooit.

Hebt u voor deze periode ooit deelgenomen aan de Vierdaagse, dan bestaat er een grote kans dat uw gegevens ook in onze database (vanaf 1997) zitten. Kent u uw identificatienummer niet, bent u het verloren of vergeten?
U kunt het hier opvragen ! Uw identificatienummer wordt u eerstdaags overgemaakt.

Het OGM-nummer (volledig, met sterretjes en streepjes) is de te gebruiken gestructureerde mededeling op een overschrijving. Het is enkel geldig in 2018 en laat het secretariaat van de Vierdaagse toe de betalingen automatisch af te handelen en na te gaan voor wie betaald werd.

In alle andere gevallen volgt men gewoon de richtlijnen op het scherm. Na het invullen van de nodige gegevens en het aanduiden van de gewenste formule worden een inschrijvingsnummer en een OGM-nummer (enkel geldig dit jaar)gegenereerd.

 

Terugbetaling van een vooringeschreven ticket:

Dit kan enkel indien u annuleert bij het secretariaat van de Vierdaagse vóór 20 augustus 2018.
Bij annulering na deze datum wordt de betaling voor het transport in geen geval teruggestort.

 InschrijvenFormulesPrijs

Dag 1Oostduinkerke20 augustus 19

Dag 2Diksmuide21 augustus 19

Dag 3Poperinge22 augustus 19

Dag 4Ieper23 augustus 19