De voorbereiding van een nieuwe editie van de Vierdaagse van de IJzer neemt een volledig jaar in beslag en is het werk van een achttal mensen. Het werk start in de week na de laatste editie met het opstellen van alle evaluaties, opmerkingen, kritieken en opgedane ervaringen. Deze gegevens worden verwerkt in de volgende Vierdaagse van de IJzer.

De werkmethode doorloopt vervolgens alle stadia van concept, planning, voorbereiding en uitwerking van de nieuwe omlopen in alle domeinen: logistiek, veiligheid, samenwerking, publiciteit, transport, inschrijvingen, sponsoring, …

 

 

 

 
Kapitein-commandant Frederic VANFRAECHEM
Directeur Vierdaagse
Public relations, pers, sponsors, veiligheid omlopen, lopende zaken
 
 
 
 

 Adjudant-majoor Bart EGGERMONT 
 Omloopbouwer
 Coördinator logistiek & Randanimatie
 

 

 
 
 

 

 

 

Adjudant Marc DE COCK
Secretariaat, inschrijvingen

 
  Eerste korporaal-chef Jimmy LAGAUW
 Bediende Vierdaagse
 mailings, briefwisseling, magazijnier

 

 

 
Eerste korporaal-chef Chris DECEUNINCK
Bediende Vierdaagse
Fotografie, Lay-out en drukwerken Vierdaagse

 

 

 

Het Uitvoerend Comité kan bij de voorbereiding van en tijdens de Vierdaagse ten allen tijde rekenen op de steun van het Bataljon Artillerie

 

Tijdens de week van de Vierdaagse van de IJzer wordt het Uitvoerend Comité nog aangevuld met verantwoordelijken voor het protocol, de medische verzorging, de logementskampen, de catering en de verkeersveiligheid.

Een groot deel van die mensen behoren tot het Competentiecentrum SteunMaterieel en –Producten (CCMP), het Eerste Element Medische Interventie, de Militaire Politie en andere eenheden van Defensie.